Åsa Linderborg blir ställd mot väggen – YouTube

Läs mer

Annonser

65 år senare

På kvällen den 29 november 1947 trängdes det brittiska palestinamandatets judiska befolkning runt radioapparater för att med spänd förväntan följa röstningen i FN:s Generalförsamli Läs mer