Revealed: Arabs Behind ‘Israeli Attack’ – Defense/Security -…

Läs mer

Annonser

Sveriges luftrum kränks regelbundet

Under 2012 inträffade 190 gränsöverträdelser i svenskt luftrum, varav tolv bedömdes som allvarliga. I åtta fall rörde det sig om militärt registrerade flygplan. Läs mer