Oanständigt, Karin Pettersson

Karin Pettersson, Aftonbladets politiska chefredaktör, har vitt skilda roller i åsiktskorridoren. Ena stunden är hon den bekymrade rastvakten som vädjar om anständighet i debatten. I nästa stund döper hon själv glatt meningsmotståndare på skoltoaletten….

> Oanständigt, Karin Pettersson