Mångfald handlar inte om hudfärg

Vita bolag det är vad SVT kallar granskningen. Först kan det verka som att det handlar om skillnaden mellan företag som verkar på den reguljära marknaden jämfört med den svarta. Läs mer

Annonser

Enögd rapportering om Israel i svenska medier

Mot bakgrund av det enorma intresse för Mellanösternkonflikten som råder i Sverige en konflikt som med fog har kallats överrapporterad kan det säkert förvåna att jag under mina Läs mer