”Varför är inte alla miljöpartister?”

En av poängerna i min bok ”Hur barnen tog makten” är att vi ofta inte tycker som vi tycker för att vi är intelligenta eller insatta, utan för att vi tillhör en grupp som tycker likadant som vi själva. Det finns mängder av psykologiska undersökningar som belägger detta fenomen.

”Varför är inte alla miljöpartister?”

Annonser