Gästskribent Nima Dervish: 1. I omvärldens ögon är vi galna romare 2. ”M adness? This is Sweden!”

Hela poängen med att många av oss invandrare lämnade våra dysfunktionella länder var att undkomma de element som gjorde dem till detta: För att slippa kretinerna och ej behöva förhålla oss till deras destruktiva och bakåtsträvande värderingar. Vi flydde inte vart som helst.

Gästskribent Nima Dervish: 1. I omvärldens ögon är vi galna romare 2. ”Madness? This is Sweden!”

Annonser