Gästinlägg: Henrik Sundström om ålder på ensamkommande ungdomar

Migrationsöverdomstolen klargjorde i en dom från 2014 (MIG 2014:1) att det är den som söker asyl som har den fulla bevisbördan för sin ålder.

Gästinlägg: Henrik Sundström om ålder på ensamkommande ungdomar

Annonser