Israel har rätt till Gaza och Västbanken

Gunnar Olofsson hänvisar till FN-dokument som reglerar staters uppförande i världssamfundet. Låt oss då granska dessa lite närmare: Israel har hotats av krig och aggression alltsedan dess grundande 1948. Ett hot i detta avseende behöver inte ens vara ett hot mot landets existens.

Israel har rätt till Gaza och Västbanken

Annonser