Öppet brev till Jesper Lindau angående radions rapportering om Gaza

Läser din rapportering från Gaza och reagerar på flera delar i ditt reportage som jag inte tycker är en korrekt beskrivning och som inte heller alla gånger lever upp till radions högt ställda krav på objektivitet. Redan i ingressen skriver du att attackerna fortsatt sedan krigsslutet 2014.

Öppet brev till Jesper Lindau angående radions rapportering om Gaza

Annonser