Röster vi aldrig hör i radio

När kriget bröt ut sommaren 2014 valde Sveriges Radio att placera sin korrespondent Johan-Mathias Sommarström i Gaza.

Röster vi aldrig hör i radio

Annonser