”Vita – inte önskvärda här!”

SSU · ”Det stora problemet med föreläsningen är inte att Rashid Musa håller i den. Nej, det anmärkningsvärda är att arrangemanget uteslutande är för rasifierade, det vill säga folk som ser utländska ut”, skriver Rebecca Weidmo Uvell.

”Vita – inte önskvärda här!”

Annonser