Palestina tar emot mest svenskt bistånd per capita

OmVärlden görs av en oberoende redaktion med chefredaktören som ansvarig utgivare. OmVärlden ägs av Sida. För innehållet i artiklarna svarar ansvarig utgivare och respektive journalist och skribent.

Palestina tar emot mest svenskt bistånd per capita

Annonser