Ann Heberlein: USA-valet och det glömda folket

”The forgotten men and women of our country, will no longer be forgotten”, sade Donald Trump i sitt segertal och det gick – trots att jag hoppats på Hillary Clinton – rakt in i mitt hjärta. De bortglömda männen och kvinnorna ska inte längre vara bortglömda.

Ann Heberlein: USA-valet och det glömda folket

Annonser