Ställ krav på Palestina

Palestinska Myndigheten, PA, mottar svenskt bistånd i den större storleksordningen. Enligt regeringens hemsida uppgår biståndet till PA under perioden 2015–2019 till 1,5 miljarder kronor.

Ställ krav på Palestina

Annonser