SVTs blinda fläck är röd

Vi är inte vänstervridna, hävdar public service. Men inte ens när medarbetare manar till marxistisk kamp blir det smäll på fingrarna. Det hade varit den rimliga reaktionen från SVT-ledningens sida efter att en medarbetare, i egenskap av SVT-anställd, uppmanade till marxistisk kamp.

SVTs blinda fläck är röd

Annonser