Bawar Ismail: Sverige ska inte hjälpa en regim som hyllar terrorister och kni vmördare

Det svenska biståndet till de palestinska områdena måste ses över. Den palestinska myndigheten ger nämligen stöd till terrorister, skriver Bawar Ismail. De senaste åren har israelerna fått utså en ny våg av terror i sin vardag.

Bawar Ismail: Sverige ska inte hjälpa en regim som hyllar terrorister och knivmördare

Annonser