Dagen efter Wallströms besök

När Margot Wallström besökte den palestinska myndigheten (PA) på Västbanken i förra veckan ska hon ha understrukit att fler kvinnor måste få släppas in i styrande organ, samt att PA respekterar rättsstatens principer.

Dagen efter Wallströms besök

Annonser