Nils-Eric Sandberg: Wallström vs Israel

Tage Erlander var någorlunda Israelvänlig. Opinionen i Sverige påverkades av Raoul Wallenbergs insats, minnet av Förintelsen, Folke Bernadotte. Vad vi inte fick var en diskussion om Sveriges roll i andra världskriget.

Nils-Eric Sandberg: Wallström vs Israel

Annonser