Staden som förebådar Sveriges framtid

Gradvis har Malmö anpassats till segregationens verklighet. Här är parallella samhällen inte enbart något man kan varna för. De är redan ett faktum.

Staden som förebådar Sveriges framtid

Annonser