”En tillnyktring” men är ändå inte nöjd

Ulf Öfverberg noterar att det nyare dokumentet tar mer detaljerat upp brott mot de mänskliga rättigheterna, liksom kvinnornas situation, på palestinskt område.

”En tillnyktring” men är ändå inte nöjd

Annonser