Israel förbättrar vattentillgångarna

Sanningen är att Israel överträffar sina skyldigheter genom att tillhandahålla mer än dubbla den vattenmängd som är överenskommen genom 1995 års interimsavtal med palestinierna (Oslo II).

Israel förbättrar vattentillgångarna

Annonser