Perspektiv på Oktoberkriget – dag för dag

För 40 år sedan, under Yom Kippur, stod Israel inför en av sina största utmaningar någonsin. Den 6 oktober 1973 attackerade hundratusentals soldater, tusentals pansarvagnar och attackflyg Israel i ett överraskningsanfall.

Perspektiv på Oktoberkriget – dag för dag

Annonser