”Sveriges påstående om Palestina är mycket problematiskt.”

I regeringens utrikesdeklaration för 2017 som presenterades i riksdagen i onsdags står följande att läsa: ”I år har det gått 50 år sedan Palestina ockuperades. Sverige fortsätter verka för en lösning i Israel-Palestinakonflikten och tillsätter ett särskilt sändebud.

”Sveriges påstående om Palestina är mycket problematiskt.”

Annonser