FLASH: Akademiskt upprop mot Norell har tydlig koppling till Muslimska Brödra skapet

Initiativtagaren till det akademiska upprop med kritik mot MSB:s och Magnus Norells förstudie om Muslimska Brödraskapet, Emin Poljaveric vid Teologiska instutitionen vid Uppsala Universitet, har andra kopplingar som han inte är lika öppen med. Han undervisar även vid universitetet i Qatar.

FLASH: Akademiskt upprop mot Norell har tydlig koppling till Muslimska Brödraskapet

Annonser