En perfekt text i en bristfällig värld

Ur Aleppos ruiner flyter nu olika typer av handskrifter upp till ytan. Universitet Läs mer