”Sverige kan lära sig av Israels erfarenheter”

Den moderna terrorismforskningen talar om fyra, möjligen fem vågor av terrorism: den anarkistiska under 1800-talet till en bit in på 1900-talet, den nationalistiska vågen efter andra världskriget, vänstervågen på 1970-talet, den religiösa vågen efter 1979 och en möjlig, pågående höger

”Sverige kan lära sig av Israels erfarenheter”

Annonser