Hur är det med det kristna kulturarvet?

Gunnar Olofsson ställer sig frågan om man egentligen bryr sig om vad som händer i det heliga landet, i synnerhet undrar han över det kristna kulturarvets fortsatta varande.

Hur är det med det kristna kulturarvet?

Annonser