Jag hade vaggat ett dött barn

Det kriget förändrade mitt liv. Sexdagarskriget år 1967 hade jag hellre varit utan. Om någon frågade mig då om jag var jude svarade jag alltid: ateist. Människor lät sig nöjas. Till en början var entusiasmen över Israels besegrande av de hotande arabstaterna stor även här i Sverige.

Jag hade vaggat ett dött barn

Annonser