Trollen ska aldrig styra över forskningen

Det är en obehaglig historia som rullas upp i det senaste numret av tidskriften Fokus. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) presenterade i början av året en studie, ”Muslimska brödraskapet i Sverige” av Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durami.

Trollen ska aldrig styra över forskningen

Annonser