Självspelande kulturkonflikt

Nyligen publicerade den oberoende tanke­smedjan Institut Montaigne en studie om muslimer och integration i Frankrike. Den är en av de mest omfattande som gjorts i Europa. Det är inget märkligt med att islam och muslimer sätts under lupp när integration kommer på tal.

Självspelande kulturkonflikt

Annonser