En annan form av krigföring

Kampen mot Israel drivs på många olika sätt. I dag pågår ett lågintensivt krig längs gränsen mot Gaza, men främst längs Israels norra gräns.

En annan form av krigföring

Annonser