Väpnat dåd vid israelisk bosättning

Tre israeler skadades när en palestinsk pistolman öppnade eld vi Läs mer