Muslimska brödraskapets förtrupp i Sverige Del 1 – Mattias Gardell, Omar M ustafa, Rashid Musa, Fatima Doubakil, Kitimbwa Sabuni, Maimuna Abdullahi, Mohammed T emsamani, Yasri Khan m.fl.

OBS. Detta inlägg handlar enbart om Muslimska brödraskapets politiska tolkning av islam och berör inte fro Läs mer