Bawar Ismail: Sverige ska inte hjälpa en regim som hyllar terrorister och kni vmördare

Det svenska biståndet till de palestinska områdena måste ses över. Den palestinska myndighe Läs mer