FLASH: Akademiskt upprop mot Norell har tydlig koppling till Muslimska Brödra skapet

Initiativtagaren till det akademiska upprop med kritik mot MSB:s och Magnus Norells förstudie om Muslimska Brödraska Läs mer

Annonser